Jesteś tutaj: Start / Zarządzenia Dyrektora

Zarządzenia Dyrektora

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie p.o. Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników mienia ruchomego do dalszego użytkowania albo zakwalifikowania tych składników do kategorii majątku zużytego lub zbędnego

Zarządzenie p.o. Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

Zarządzenie p.o. Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim z dnia 27 maja 2021 roku 

Zarządzenie p.o. Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie aktualizacji Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w MGOK w Baranowie Sandomierskim

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie wprowadzenia nowych tabel wynagrodzenia pracowników MGOK w Baranowie Sandomierskim

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie wprowadzenia regulacji związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Zarządzenie p.o. Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w MGOK w Baranowie Sandomierskim

Zarządzenie p.o. Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej 

Zarządzenie p.o. Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii przetwarzania danych osobowych 

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie zwolnienia z opłat za zajęcia

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie wprowadzenia cennika za wypożyczenie strojów ludowych i kostiumów scenicznych

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie wydłużenia wymiaru czasu pracy pracowników MGOK w Baranowie Sandomierskim

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Baranowie Sandomierskim i Filii w Woli Baranowskiej, Suchorzowie i Dąbrowicy

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w MGOK w Baranowie Sandomierskim

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania eksploatacji i obsługi monitoringu wizyjnego

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018r. w MGOK w Baranowie Sandomierskim

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie zwolnienia z opłat za zajęcia

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagrodzenia pracowników MGOK w Baranowie Sandomierskim

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie trybu wyboru przedstawiciela pracowników MGOK w Baranowie Sandomierskim w celu współdziałania z pracodawcą w przypadkach wymaganych przepisami prawa

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie zasad przydzielania pracownikom MGOK w Baranowie Sandomierskim środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy MGOK w Baranowie Sandomierskim

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz do wykonania czynności z zakresu zapobiegania pożarom i ewakuacji pracowników dla obiektów MGOK w Baranowie Sandomierskim

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie powołania Komisji Oceny Ryzyka Zawodowego w MGOK w Baranowie Sandomierskim

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie wprowadzanie zmian w Regulaminie wyboru przedstawiciela pracowników MGOK w Baranowie Sandomierskim

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie stosowania ruchomego czasu pracy

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w MGOK

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie wydłużenia dobowego wymiaru czasu pracy pracowników MGOK w Baranowie Sandomierskim

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie wydłużenia dobowego wymiaru czasu pracy pracowników MGOK w Baranowie Sandomierskim

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w zajęciach organizowanych w MGOK w Baranowie Sandomierskim oraz ŚDK w Skopaniu w sezonie artystycznym 2018/2019

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 1/2013 Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie ustalenia zasady prowadzenia rachunkowości, ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady/ politykę/ rachunkowości

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim z dnia 02.01.2017

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników MGOK w Baranowie Sandomierskim

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z samochodu służbowego w MGOK w Baranowie Sandomierskim

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez MGOK w Baranowie Sandomierskim zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie wydłużenia dobowego wymiaru czasu pracy pracowników MGOK w Baranowie Sandomierskim

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie wydłużenia dobowego czasu pracy pracowników MGOK w Baranowie Sandomierskim

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w zajęciach organizowanych w MGOK w Baranowie Sandomierskim oraz ŚDK w Skopaniu w sezonie artystycznym 2017/2018

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017r. w MGOK w Baranowie Sandomierskim

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt, Instrukcji Archiwalnej w MGOK w Baranowie Sandomierskim

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie wydłużenia dobowego wymiaru czasu pracy pracowników MGOK w Baranowie Sandomierskim

Zarządzenie Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w zajęciach organizowanych w MGOK w Baranowie Sandomierskim oraz ŚDK w Skopaniu w sezonie artystycznym 2016/2017

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:MGOK Baranów Sandomierski
Data utworzenia:2016-02-24
Data publikacji:2016-02-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:7045

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-05-19 11:02:05AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-19 10:33:52AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-16 14:57:04AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-16 14:54:23AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-16 14:49:47AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-16 14:36:22AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-16 14:31:33AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-16 14:27:56AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-16 14:23:30AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-16 14:12:57AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-16 14:08:17AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-16 14:02:31AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-16 13:59:31AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-16 13:55:03AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-16 13:46:50AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-16 13:45:12AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-16 13:40:57AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-16 13:30:30AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-16 13:25:19AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-16 13:23:28AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-16 13:18:13AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-16 13:16:10AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-16 13:11:49AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-16 13:07:09AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-16 13:02:34AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-16 12:57:58AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-16 12:54:44AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-16 11:38:35AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-16 11:35:30AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-16 11:32:56AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-15 09:46:33AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-15 09:45:36AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-12 14:04:36AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-12 13:55:19AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-12 13:53:18AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-12 13:46:51AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-12 13:43:45AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-12 12:01:57AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-12 11:46:43AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-12 11:40:41AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-12 11:26:41AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-12 11:19:43AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-12 11:08:00AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-12 10:56:28AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-12 10:50:04AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-12 10:26:32AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-12 10:23:00AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-12 10:20:13AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-12 09:42:04AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-12 09:39:15AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-12 09:38:47AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora
2023-05-12 09:38:10AdministratorAktualizacjaZarządzenia Dyrektora